Sebelum & Selepas Make Up

Dibawah adalah antara pelangan-pelangan yang mendapat perkhidmatan di Boutique Chantek. Lihatlah perubahan sebelum dan selepas di makeup.

Yong Rafidah


Zana
Athiqa Halen